OTÁZKY A ODPOVĚDI | CHARTA ŠUMAVY

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Prohlášení

21.5.2015
Prohlášení Charty Šumavy k projednávanému novému zákonu o ochraně přírody
Čtěte zde… 

 

12.2.2015
Prohlášení Charty Šumavy k rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 6.2.2015 ve věci sporu o platnost Plánu péče o NP Šumava, vyhlášeného MŽP
Čtěte zde… 

 

Mluvčí CHARTY ŠUMAVY

Mluvčí plnomocně zastupují CHARTU ŠUMAVY jak před státními, samosprávními a politickými institucemi, tak i před českou i mezinárodní veřejností.

Jan Stráský
strasky@kct.cz

Antonín Schubert
starosta@modrava.eu

Ladislav Havel
ladislav.havel@ciao.cz

 

Otázky a odpovědi

Proč název Charta?

Charta je dle slovníku veřejná listina zásadního významu a obsahu, jež vyhlašuje (deklaruje) nebo zaručuje souhrn nějakých základních lidských, politických, občanských svobod, zásad či práv.

Kdo Chartu Šumavy vytvořil?

Chartu Šumavy tvořili členové Rady Národního parku Šumava, která je ustanovena zákonem o ochraně přírody a krajiny jako poradní a konzultační orgán ředitele správy Národního parku Šumava pro záležitosti národního parku. Převládající zastoupení při tvorbě textu Charty Šumavy měli přírodovědci.

Jaké jsou cíle Charty Šumavy?

Šumava prošla od vyhlášení národního parku přeměnou, která nemá svým rozsahem a negativními dopady obdobu v celé její historii. Plán péče o Národní park Šumava, který v dubnu tohoto roku schválilo ministerstvo životního prostředí, tento stav ještě více prohlubuje. Prostřednictvím Charty Šumavy mohou občané svobodně vyjádřit svoji obavu o osud Šumavy. Mluvčí Charty Šumavy budou na české i mezinárodní úrovni prosazovat vůli signatářů Charty Šumavy.

Má Charta Šumavy za cíl likvidaci národního parku na Šumavě?

Ne. Národní park Šumava je národním bohatstvím, které je složeno z jedinečného a bohatého přírodního a kulturního dědictví. Je povinností každého člověka o toto dědictví odpovědně pečovat a chránit jej.

Opírá se Charta Šumavy o vědecký názor?

Ano. Opírá se o vědecké poznatky přírodovědců a odborníků na ekologii lesa, geobotaniky, lesnické entomologie, bioklimatologie, rostlinné ekofyziologie a dalších přírodních věd.

Proti komu Charta Šumavy bojuje?

Proti nikomu. Charta Šumavy nebyla vytvořena pro boj ani proti politikům, ani proti lidem s jiným názorem. Charta Šumavy apeluje na základě ověřených poznatků na svědomí a odpovědnost lidí.

Koho Charta Šumavy podporuje?

Nepodporuje žádnou osobu, skupinu lidí, korporaci, politický subjekt, hnutí nebo spolek. Podporuje dobrou myšlenku mezinárodně uznávaného národního parku na Šumavě, na základě místních a odborných znalostí a zkušeností.

Kdo Chartu Šumavy financuje?

Roční provoz Charty Šumavy stojí 500,- Kč. Tyto částka bude hrazena z rozpočtu Regionálního sdružení šumavských obcí. Mluvčí Charty Šumavy pracují bez nároku na odměnu. Charta Šumavy nepotřebuje financování, nemá žádné sponzory a není nikomu ničím zavázána.

Má Charta Šumavy politické ambice?

Nemá. Smyslem a účelem Charty Šumavy není politika. V politické rovině je Charta Šumavy apelem na ty, kteří o osudu Šumavy rozhodují.

Je Charta Šumavy spojena s nějakou politickou stranou či hnutím?

Není a ani nemůže být. Charta Šumavy je apelem na všechny politické strany a politická hnutí. Při její tvorbě nebyl součástí tvůrčího týmu žádný politický subjekt.

Je Charta Šumavy peticí?

Není, neodpovídá petičnímu zákonu. Proto se ti, kdo Chartu Šumavy podepisují, nenazývají petenty, ale signatáři, kteří se k tomuto veřejnému prohlášení připojují.

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ